ERFPACHT & HYPOTHEEK

Onze specialisten vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Een woning kopen met erfpacht

Als u een woning op erfpachtgrond koopt wordt u geen eigenaar van de grond, maar erfpachter. In de meeste gevallen is de grond door de gemeente in erfpacht uitgegeven. In plaats van een eenmalige koopsom geeft erfpacht voor de gemeente een doorlopende bron van inkomsten. De erfpachter moet namelijk een jaarlijks bedrag aan de gemeente betalen, de erfpachtcanon. De erfpachtcanon bestaat meestal uit een percentage van de waarde van de grond. In tegenstelling tot huur is erfpachtcanon onder de huidige belastingwet fiscaal aftrekbaar.

Aan een erfpachtconstructie kunnen in de praktijk allerlei haken en ogen zitten waar u mogelijk niet op bedacht bent. De erfpachtvoorwaarden bestaan meestal uit 10 tot 15 pagina's juridische tekst waar voor een niet-jurist geen touw aan vast te knopen is.

  • Hoe lang loopt de erfpacht?
  • Dertig jaar? Honderd jaar?
  • Onbepaalde tijd?
  • Wanneer mag de grondeigenaar de canon verhogen?
  • Elk jaar? Of bij afloop van het contract?

Als erfpacht afloopt kan deze bijna altijd wel verlengd worden. Veel gemeenten grijpen die kans aan om de canon drastisch te verhogen. In de gemeente Den Haag bijvoorbeeld liepen in de jaren negentig de meeste honderdjarige erfpachtcontracten af. De erfpachters kregen toen de keuze uit het gaan betalen van een nieuwe canon die in veel gevallen tot 200 maal de oude canon bedroeg. Ook kon worden gekozen uit het eeuwigdurend afkopen van de canon waarbij de erfpachter de taxatiewaarde van de grond aan de gemeente kon betalen. De soort erfpacht is in sterke mate bepalend voor de waarde van een woning. Een woning op erfpachtgrond met een looptijd van 30 jaar zal in de laatste jaren van de looptijd lastig te verkopen zijn.

Erfpacht afkopen in Amsterdam

Canon of erfpacht afkopen, de periode waarvoor u de canon kunt afkopen is afhankelijk van het soort erfpacht dat u hebt. Bij voortdurende erfpacht kunt u de canon voor maximaal 50 jaar afkopen. Bij eeuwigdurende erfpacht kunt u de erfpacht voor altijd afkopen.

In de akte van levering van uw woning of bedrijfspand (transportakte) staat welk soort erfpacht u hebt. Hierin staat ook een verwijzing naar de algemene bepalingen, met een jaartal erachter. Met dat jaartal kunt u hieronder bekijken welke vorm van erfpacht u hebt:

  • Algemene bepalingen uit 1915, 1937, 1955, 1966, 1994 of 2000.
  • U hebt voortdurende erfpacht.
  • Algemene bepalingen uit 2016.
  • U hebt eeuwigdurende erfpacht.

Erfpachtgegevens niet bij de hand?

Bel: 14020.

Onze adviseurs kunnen u verder helpen.

Voor meer informatie kijk op:

Voordelige erfpacht notaris

LEES MEER>>

IS AFKOPEN ERFPACHT VERSTANDIG?

LEES MEER>>

Grond verkopen & erfpacht betalen

De huizenmarkt zit volledig op slot. Dit wordt mede veroorzaakt doordat banken de hand op de knip houden. De huizenprijzen zijn sinds 2015 sterk gestegen, maar dat geldt niet voor het bedrag dat banken als maximale hypotheek willen verstrekken.

De oplossing is mogelijk om het huis te kopen en de grond te huren via een consument vriendelijke erfpachtconstructie.

Erfpacht in een modern jasje

Bij de deze erfpachtregeling bent u de eigenaar van het huis, maar niet van de grond. Voor de grond wordt een zogenaamde canon betaald. U huurt de grond en bezit het huis. Deze moderne erfpacht is niet te vergelijken met de erfpachtconstructies vanuit het verleden. De condities en de voorwaarden zijn transparant en worden schriftelijk vastgelegd.

Is het splitsen van het huis en de grond de oplossing?

Door het huis en de grond te splitsen is het huis voor een grotere groep betaalbaar. Een bijkomstigheid is dat er maandelijkse huurverplichtingen (canon) voldaan moeten worden na de aankoop. Deze lasten zijn net als de hypotheekrente aftrekbaar van het inkomen op basis van de huidige regelgeving en wetgeving. Iemand die een huis niet kan kopen omdat de bank niet bereid is om het te lenen bedrag te verstrekken, zal met deze erfpachtregeling mogelijk wel in staat zijn om de hypotheek te verkrijgen.

Condities en voorwaarden

De grond wordt gekocht door het erfpachtfonds met als voorwaarde dat de koper van het huis het recht heeft om de grond te gebruiken alsof hij eigenaar is. De waarde van de grond wordt door middel van onafhankelijke taxatie vastgesteld. De hoogte van de canon wordt hierop gebaseerd. De hoogte van de canon wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de inflatie. Deze canon is te vergelijken met een variabele rente. De canon kan hoger zijn, maar ook lager! De eigenaar van het huis (de erfpachter) heeft op elke gewenst moment de mogelijkheid om de grond alsnog aan te kopen. De hoogte van de koopsom bedraagt minimaal het bedrag waar de het erfpachtfonds de grond voor gekocht heeft.

Kortom, een consument vriendelijke erfpacht in een nieuw jasje!

CONTACT

Neem contact op met een van onze adviseurs door op de link te klikken van de betreffende adviseur of kijk op www.afkopenerfpacht.nl.